Zoekt u nog een cadeau?

Waarom geen abonnement op Vlaamse Molens schenken?

Voor 25 euro/jaar  kan u al een lidmaatschap schenken.

Verschijnt vier maal per jaar.

160 paginas leesplezier.

Fotowedstrijd: 2020-2021

De termijn voor inzenden foto’s is verstreken.

Alle foto’s werden beoordeeld en de laureaten werden verwittigd in mei 2021. De beste foto’s kunt u bekijken tijdens de Expo Ename: naar molens kijken die loopt van 29 mei tot 26 september.

OPGELET: omwille van de geldende coronamaatregelen, moet u zich registreren voor een bezoek aan de tentoonstelling.

De foto’s uit onderstaande lijst worden tentoongesteld.


 

 

Neem deel en fotografeer onze Oost-Vlaamse Molens (1 juli – 31 december)

4de Boogschieting bij de Huisekoutermolen

Meer info: klik door naar www.huisekoutermolen.be

Op zaterdag 3 september 2022 organiseren de molenaars van de Huisekoutermolen en de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters voor de vierde maal een “Molenkampioenschap Boogschieten”. Die dag zal de molen gebruikt worden als staande wip en hiermee een bijzondere gebeurtenis van weleer onder de aandacht brengen.  Een van de wieken zal voor de gelegenheid uitgerust worden met een sprang en kooi om tot een staande wip te komen, zoals op de ets “De Sint-Joriskermis” van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1559).   Deze wedstrijd staat open voor schutters die lid zijn van een erkende schuttersvereniging.

Genieten van folklore

Bezoekers kunnen met een drankje en/of een hapje uit onze molenbar genieten van een authentieke rustige sfeer van vroeger, waar je bij de molenaar op verhaal kon komen en waar er altijd een glas voor je klaar stond. Molenaars waren die typische plattelandsfiguren die een bijzonder aanzien hadden. Ze kenden de natuurlijke grondstoffen als geen ander, waren vernuftige techniekers, en wisten alles van weer en wind. Ze waren een soort referentie voor de lokale bevolking. En de molenaars hadden ook een goed zicht op wat er zich in het dorp afspeelde. Zo werd de molen  ook bij dorpsfeestelijkheden betrokken.”

September 2021

Op zaterdag 18 september vertelt Astrid Osieur, erfgoedconsulente bij Agentschap Onroerend Erfgoed, ons veel over de (nieuwe) subsidieregels voor molens. Haar collega Evert Vandeweghe geeft toelichting bij de recente evaluatie van windmolens.

Locatie: Ename, brouwerij Liefmans

Meer info: info@vlaamsemolens.com


Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2021 een onderzoek naar de erfgoedwaarde en toekomst van traditionele windmolens in Vlaanderen. Er werd medewerking gevraagd aan de molenverenigingen.
 

Molenaarsambt erkend door Vlaanderen.

Molenaarsambt erkend door Vlaanderen.

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen. De opname op  de Inventaris Vlaanderen geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.

Terug naar boven