September 2021

Op zaterdag 18 september vertelt Astrid Osieur, erfgoedconsulente bij Agentschap Onroerend Erfgoed, ons veel over de (nieuwe) subsidieregels voor molens. Haar collega Evert Vandeweghe geeft toelichting bij de recente evaluatie van windmolens.

Locatie: Ename, brouwerij Liefmans

Meer info: info@vlaamsemolens.com


Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2021 een onderzoek naar de erfgoedwaarde en toekomst van traditionele windmolens in Vlaanderen. Er werd medewerking gevraagd aan de molenverenigingen.
 

Fotowedstrijd: 2020-2021

De termijn voor inzenden foto’s is verstreken.

Alle foto’s werden beoordeeld en de laureaten werden verwittigd in mei 2021. De beste foto’s kunt u bekijken tijdens de Expo Ename: naar molens kijken die loopt van 29 mei tot 26 september.

OPGELET: omwille van de geldende coronamaatregelen, moet u zich registreren voor een bezoek aan de tentoonstelling.

De foto’s uit onderstaande lijst worden tentoongesteld.


 

 

Neem deel en fotografeer onze Oost-Vlaamse Molens (1 juli – 31 december)

Molenaarsambt erkend door Vlaanderen.

Molenaarsambt erkend door Vlaanderen.

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen. De opname op  de Inventaris Vlaanderen geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.

27 Juni 2020: Molenuitstap

Programma molenexcursie

Coovid-19 Corona Update:

De molenexcursie wordt verplaatst naar 2021. Lees meer

Datum: zaterdag 27 juni 2020    RESERVEER NU AL IN UW AGENDA
Programma: binnenkort hier te vinden

Je mag inschrijven tot 31 mei. De eerste 50 mogen mee. Voorintekenen kan aan de speciale prijs van 45 euro (tot 20 april 2020) nadien 55 euro, uw inschrijving is pas geldig na het storten van het voorziene bedrag. Dranken aan tafel zijn afzonderlijk te betalen.

Vertrekplaats: Parking wordt nog meegedeeld.

Meer info: Contacteer ons via excursies@vlaamsemolens.com

Terug naar boven