Welkom op de website van Oost-Vlaamse Molens vzw

De nacht van de Huisekoutermolen

Op 24 en 25 april vindt de 20ste editie van de Erfgoeddag plaats. Dit jaar staat de Erfgoeddag in het teken van De Nacht.

De vzw Oost-Vlaamse Molens neemt deel aan de Erfgoeddag op een bijzondere manier. Tijdens de nacht van zaterdag 24 naar zondag 25 april zal de Huisekoutermolen in Kruisem de hele nacht draaien in een bijzondere nachtverlichting. Kom kijken of volg het malen live op facebook.

Meer info op www.huisekoutermolen.be


Expo Ename: naar molens kijken

Nieuwe datum
Ename Expo: 29 mei – 26 september 2021

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2021 een onderzoek naar de erfgoedwaarde en toekomst van traditionele windmolens in Vlaanderen. Er werd medewerking gevraagd aan de molenverenigingen.

Interesse?  Vul dan even online deze korte Enquête in.

Bedankt voor uw positieve reactie.

Vanwege het bestuur van vzw Oost-Vlaamse Molens


naar molens kijken


Expo: Ename 19 maart 2021 – 18 juli 2021

2021 Tentoonstelling Ename…. naar molens kijken

Zondag 18 oktober: Oost-Vlaamse Molendag.
Kom en fotografeer onze molens.

Molenaarsambt erkend door Vlaanderen.

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen. De opname op  de Inventaris Vlaanderen geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.


Agenda 2020

De molenexcursie van 27 juni wordt verschoven naar 2021. Lees meer


5 Juni – 25 oktober: molententoonstelling te Ename

De molententoonstelling wordt verschoven naar voorjaar 2021.

13 september: Monumentendag
18 Oktober: Oost-Vlaamse Molendag