Vlaamse Molens abonnement

Tijdschrift:  Abonnementen

U ontvangt de volgende jaargang van het tijdschrift als u toegetreden lid wordt door storting van 25 EURO op rekeningnummer KBC IBAN: BE71 7370 2104 1969 – BIC: KREDBEBB van de vzw Oost-Vlaamse Molens, Vossedreef 5, 9340 Lede.

Losse nummers achteraf besteld:  7 EURO.