Molenbevraging 2023

Een van de redenen waarom de vzw Vlaamse Molens werd opgericht, is efficiëntere communicatie. We willen aan de overheden vertellen welke problemen zich binnen de Oost- en West-Vlaamse molenwereld voordoen en die dan ook samen met die beleidsmensen bespreken en aanpakken. We willen zoveel mogelijk molenminnaars en de pers inlichtingen verschaffen over de molens die ze tijdens molendagen kunnen bezoeken. We willen onze leden informeren over de nieuwe regels die instanties zoals het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid en het Agentschap Onroerend Erfgoed bedenkt om ons het leven zuur of zoet te maken… We hebben daarom correcte gegevens over molens en molenaars nodig.

Wil je daarom antwoorden op de vragen die je vindt….    Zie link: molenbevraging

Zoekt u nog een cadeau?

Waarom geen abonnement op Vlaamse Molens schenken?

Voor 25 euro/jaar  kan u al een lidmaatschap schenken.

Verschijnt vier maal per jaar.

160 paginas leesplezier.

Terug naar boven